Bra att cykla till jobbet

Ett bra sätt att få motion i vardagen och hålla sig stark och frisk är att ta cykeln till jobbet. Den som tar cykeln till arbetet är mindre stressad, koncentrerar sig bättre och har mindre risk att drabbas av farliga sjukdomar.

2819088-sunday-ride

I en artikel på dn.se kan man läsa om att de som cyklar till jobbet blir mindre stressade och koncentrerar sig bättre på arbetet. Studien som visar detta är gjord i Storbritannien och där kom man även fram till att de som åker bil till jobbet mår sämst. Men den som cyklar mår alltså mycket bättre och ju längre cykelväg man har, desto bättre mår man. I Sverige har man även forskat om detta och upptäckt att den som cyklar till jobbet har mindre risk för att råka ut för hjärtsjukdomar jämfört med den som tar bilen till jobbet.

Se till att möjligheten finns

Att ta cykeln till jobbet är bra på många olika sätt men det är inte alla som kan ta cykeln till jobbet. Exempelvis måste arbetsplatsen se till att det finns bra och säker förvaring för de anställdas cyklar, så att de känner att de verkligen kan ta med sin cykel till jobbet utan en risk för att den blir snodd. Ett bra tips för arbetsgivaren kan vara att köpa Cykelboxens cykelställ som erbjuder en säker förvaring. Vill man läsa mer om Cykelboxen och ta del av de allra senaste erbjudandena från företaget, kan man besöka deras sociala medier.

Säkra vägar

Förutom en säker cykelförvaring på arbetsplatsen krävs det även att det finns bra cykelvägar till jobbet för att man ska kunna ta cykeln dit. Exempelvis finns det många ställen runt om i Sverige där det inte finns några cykelvägar och som innebär att cyklisterna måste cykla på bilvägen. Ett utav dessa ställen är Händelö, som man kan läsa om i den här artikeln.